!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Kungsroddaren

Renovering

Renovering Frågor & Svar

RENOVERING AV LÄGENHET

När behöver man ansöka om godkännande för renovering?
Renovering av lägenhet som berör vvs, el, planlösning, eller ändring som på något sätt påverkar de delar av fastigheten som ligger under vårt gemensamma ansvar måste godkännas av styrelse. Vad som ligger under vårt gemensamma ansvar är ex. vattenledningar och sånt som förändrar utseendet på fastigheten utifrån ex. byte av ytterdörr och fönster. Är du minsta osäker, ta det säkra före det osäkra och kolla av med styrelsen, detta både för att skydda föreningen och för att skydda dej själv.

Underlåtenhet att be om godkännande eller renovera enl. av BRH föreslagen ändring, trots avslag kan resultera i krav på återställande av ändringen, samt ev. krav på vite.

Hur ansöker man?
I första hand skriftligen till styrelsen@kungsroddaren.se. Beskrivning om vad som ska göras, vilka delar av lägenheten som ska ändras och hur. Använd gärna en planritning för att tydliggöra.
 
Hur lång tid tar det innan man får svar?
Normalt en vecka.
 
Hur stänger man av vattnet och när kan man göra det?
För avstängning kontakta Valvet Förvaltning. Vattenavstängning får endast ske
mellan kl. 10.00 - 17.00 på vardagar och beställaren skall sörja för att avbrottet sker så kort tid som möjligt. Eventuella kostnader som Fastighetsägarna debiterar föreningen
kommer att vidarefaktureras till den som är ansvarig för avstängningen.
Det är viktigt att i god tid och minst en vecka i förväg meddela de
lägenheter som  påverkas vid avstängning som rör en hel trappuppgång genom
anslag i den berörda trappuppgången. På anslaget ska namn och telefonnummer
till dig som ansvarar för avstängningen uppges så att eventuella hinder mot
vattenavstängningen kan meddelas i god tid.

Hur länge kan jag hålla på och renovera?
Dygnet runt, men borrningar, spikande, elverktyg och annat buller är begränsat till tiden mellan 08:00-20:00 vardagar och 10:00-18:00 helgdagar.
 
Var kan jag lägga byggavfall?
Vänligen kolla med Stockholm Stad för närmsta återvinningscentral. Det är inte ok att under något tillfälle lämna byggavfall i fastighetens gemensamma utrymmen, inkl. soprummet och utanför entrén.

Nedskräpning
Det är inte tillåtet att mellanlagra byggmaterial i fastighetens gemensamma utrymmen eller utanför entrén.


Transport av byggmaterial till och från lägenheten, främst gipsskivor, skräpar garanterat ner fastigheten. Se till att svabba upp spåren efter er.

Vanliga tekniska frågor

 • Vad gäller runt ventilation i kök (köksfläkt) och i till exempel badrum?

  Denna fastighet har central ventilation som ser till att luften sugs ut från kök och badrum. Vid renovering av kök är det viktigt att gällande regelverk följs för att inte problem ska uppstå i systemet.

   

  Följande gäller:

   

  1. Fläktkåpa. Den kopplas till den centrala ventilationen och i normalt läge är det basventilation, dvs lite luft sugs ut hela tiden. Vid behov öppnas ett spjäll och det blir forcerad ventilation. Detta är originallösningen som vårt system är byggt för.

   Godkända fläktar är bland annat:

   Franke Opal Alliance
   Franke Fläktskåp FFÖ 336
   Franke Alliance F 240- 10
   Franke Alliance Tender 740-10

   Det ger bra och tyst ventilation och är det alternativ vi rekommenderar.

   

  1. Fläkt med kolfilter. Luften cirkuleras genom ett kolfilter som renar luften. Vid en sådan installation måste ett frånluftdon, ”tallrik”, monteras på ventilationskanalen så att en basventilation alltid finns i köket.

   

  Förbjudet:

   

  1. Det är INTE tillåtet att montera en fläkt med motor och koppla den till det centrala systemet. När de fläktarna används sätts tryckbalansen i systemet ur spel och os från matlagning trycks in i grannlägenheterna. De medlemmar som har denna lösning måste bygga om till alternativ 1 eller 2 på egen bekostnad. Detta krävs dessutom för att den lagstadgade OVK:n skall godkännas.
 • Får man koppla om handdukstorkens ledningar till vattenburen golvvärme?
  Nej, golvvärme måste vara eluppvärmd.
 • Får jag riva väggen mellan kök och vardagsrum?
  Ja, normalt sett. Väggen är inte bärande. Finns det elledningar i den del du ska riva, så måste behörig elektriker koppla bort eller flytta elledningen. Skicka ansökan till styrelsen.
 • Får jag göra om min etta till tvåa eller tvåa till trea?
  Ja, normalt sett. Skicka dock in en ansökan med den planlösning du tänkt dej.
 • Får jag göra om mitt badrum/toalett som lekman?
  Även om vi starkt avråder från det (inte minst för Er egen del, sannolikheten att få ut ersättning vid skada minskar drastiskt), så går det under förutsättning att det görs enligt gällande våtrumsregler ex. www.bkr.se,  www.gvk.se, och med godkänd efterbesiktning av godkänd besiktare. Vi rekommenderar att Ni kontrollerar med Ert försäkringsbolag för vad som gäller för Er. Styrelsen kommer att kräva ersättning för skador uppkomna i fastigheten pga. felaktig renovering.
 • Får jag riva bort och/el ersätta radiator el. vattenburen handdukstork i badrummet?
  Endast efter särskilt godkännande från styrelsen. Ansökan skall innehålla exakt information om hur arbetet ska göras och vad man ev. ska ersätta befintliga funktioner med.
 • Får jag göra elinstallationer som lekman?
  Nej. I princip allt elarbete måste göras av behörig fackman.
 • Vad är god stil?
  God stil är att sätta anslag om att man renoverar i trappuppgången, var grannar kan vända sig vid störning och att man försöker minimera störningar så långt det är möjligt. Har man en totalentrepenad vid  större renoveringar, gör normalt byggfirman detta. Kontrollera för säkerhetsskull med din entrepenör

Tänk på

 • Att avstängning via orginalballofixer kan resultera i läcka då de ev. ärgat fast pga att de ej blivit "motionerade" på decennier. Vi rekommenderar starkt att byta ballofixerna vid omdragning av tappvattenledningar eller liknande arbeten, för att spara föreningen och Dej stora kostnader. Glöm dock ej att söka tillstånd hos föreningen för ändring av befintliga trycksatta vattenledningar
 • I varje lägenhet finns det från/tilluftskanaler och i vissa fall en tilluftslåda i golvet. Dessa får ej byggas för eller på annat vis ändras från orginalskick. I undantagsfall kan styrelsen efter ansökan godkänna ändring av ledningar för från/tilluft.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion