!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Kungsroddaren

Info September 2016

Månadsbrev BRF Kungsroddaren

September 2016

 

SPOLNING AV STAMMAR GENOMFÖRT

Vi har genomfört en lyckad underhållspolning av bad/dusch- och köksavlopp samt stammar.

STÄDDAG 23 OKTOBER

På söndagen 23 oktober är det dags för höstens städdag och vi hoppas att ni kan medverka. Samling sker på innergården kl 10.00, och vi avslutar med en fika.

MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMAN

Föreningsstämman handlar inte enbart om att granska den verksamhet som varit. Lika viktigt är att diskutera föreningens framtid. Det är alltid bra för styrelsen att få idéer och vägledning hur medlemmarna vill att föreningen ska utvecklas och drivas. Stadgarna ger dig som medlem rätten att anmäla ärenden till stämman. De förslag du som medlem kommer med här kallas för motion. Ärendet måste finnas med i kallelsen till föreningsstämman och styrelsen ska ha tid på sig att behandla motionen. Därför vill vi påminna om att motioner skall vara till styrelsen tillhanda senast den 31:a oktober (§40 i våra stadgar). I kallelsen till föreningsstämman är både motionen och styrelsens förslag till beslut bifogat. En mall för motion finns på hemsidan under ”Länkar/Dokument” som gärna får användas.

 


Med vänliga hälsningar
 

Styrelsen

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion